A Castellum projektről

 

Castellum - Interaktív kiállítások rendezése a nagykárolyi kastélyban és a szabolcsi kúriában és népszerűsítésük a határon átívelő turizmus keretein belül.

 

A Castellum projekt a Szatmár Megyei Múzeum és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának több évtizedes együttműködéséből született. A projekt célkitűzéseiben szerepelt két történelmi enteriör és helytörténeti kiállítás berendezése két országos szinten jegyzett műemléképületben: a szabolcsi (Magyarország) Mudrány kúriában valamint a nagykárolyi (Románia) Károlyi kastélyban. A két épület berendezésén túl az volt a célunk, hogy a két műemlék objektumot bekapcsoljuk a régió turisztikai útvonalába több, a kulturális turizmus kevelői számára összeállított információs és promóciós anyag létrehozásával.

A projektet Magyarország-Románia 2007-2013 Határon Átívelő Együttműködési Program. 2. Prioritás: A társadalmi és gazdasági kohézió megerősítése. 2.1 Legfőbb kapcsolódási terület: A határon átívelő együttműködés támogatása a vállalkozások területén; 2.1.3 tevékenység: A turizmus fejlesztése

 

Partnerek

Szatmár Megyei Múzeum

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága

 

Gakorlati kivitelezés: 18 hónap. A projekt 2009 decemberében kezdődött és 2011 májusában fejeződött be

 

A projekt értéke: 1.010.231 euro, amelyikből Európai Uniós finanszírozás az EATT (Europai Alap Területfejlesztési Támogatásra) keretén belül 858.696,35 euró. A romániai (Szatmár Megyei Múzeum) partner költségvetése 796.731 euro.

A költségvetés megelőlegezője és az önrész biztosítója a Szatmár Megyei Tanács

 

A program általános célkitűzései

 

A határmenti övezetek közötti együttműködés fejlesztése és elősegítése, az emberek, közösségek és a gazdasági élet szereplői közeledésének elősegítése, a határmenti területek értékeinek és jellegzetességeinek a előtérbe helyezése.

 

A program jellegzetes célkitűzései

 

A társadalmi és gazdasági kohézió megerősítése a határon átívelő turizmus fejlesztésével, az intézmények és szakemberek közötti kapcsolatok erősítése a kulturális örökségvédelem területén. Az kultúra és a gazdaság összetartó erőinek megerősítése személyi és közösségi szinten a közös kutúrkincs értékesítésében és népszerűsítésében.

 

A projekt célcsoportja

 

Nagykároly és Szatmár megye lakossága

Szabolcs és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakossága

A két múzeumot meglátogató turisták

A projet főbb cselekvési területei

 

Kiállítások szervezése


A nagykárolyi városi múzeum 1958 óta működik. 1968-tól a Szatmár Megyei Múzeum részlegeként a város központjában található műemléképületbe a Károlyi kastélyba költözött. A Nagykárolyi Múzeum állandó kiállítása a kastély I. emeletén 10 termet foglalt magába, két témakörben: régészet és természetrajz. 2008-ban a nagykárolyi Polgármesteri Hivatal közösen az erdődi Polgármesteri Hivatallal pályázatot nyújtott be „Észak-erdélyi középkori mezővárosok útvonala - a nagykárolyi Károlyi kastély és az erdődi Károlyi (vár) kastély", amelyik a két település legjellegzetesebb műemléképületeinek restaurálását irányozza elő. A nagykárolyi kastély restaurálásának megkezdésével az állandó kiállítás megszünt és az épületben működő intézmények, közöttük a múzeum is időlegesen, a munkálatok befejezéséig, más helyszínre költözött

A műemlékkastély restaurálásával egyidejüleg a Szatmár Megyei Múzeum és a nyíregyházi Jósa András Múzeum (Magyarország) pályázatot nyújtott be „Castellum - Interaktív kiállítások rendezése a nagykárolyi kastélyban és a szabolcsi kúriában és népszerűsítésük a határon átívelő turizmus keretein belül" címmel, hogy a nagykárolyi állandó kiállítást újjászervezze. Az új kiállítást szeretnénk korszerű formában megvalósítani szem előtt tartva a helyi közösség szükségleteit és igényeit de egy hosszabbtávú elképzelést is amelyik Nagykároly turisztikai fejlődését vetíti elénk. A kiállítás két különálló részből áll majd: történelmi enteriörök berendezése, erre a célra 10 terem volt előirányozva a kastély I. emeletén és egy helytörténeti tematikájú tárlat, amelyik három teremben és a földszinti szolgálati folyosón lesz majd felállítva.

Az földszinten szervezett állandó kiállítás ajánlott témakörei: Nagykároly város történelme, hagyományos mesterségek, egyháztörténet és régészeti felfedezések. A támakörök kiválasztásánál figyelembe vettük a helyi közösség igényét egy a helytörténetre koncentráló városi múzeum felállítására. Ebből kiindulva a kiállításnak regionális jellegűnek kell lennie de ugyanakkor ki kell emelnie a vidék sajátosságait és belehelyeznie egy tágabb fejlődési és történelmi keretbe.

A projekt legfontosabb cselekvési területe egy interaktív kiállítás megszervezése a kastély első emeletének 10 szobájában, ahol korhűen berendezett belső terek adják majd vissza a kastély történelmi hangulatát. Ezeknek a berendezéseknek a létrehozatalához szükségünk volt egy erre a területre szakosodott cég segítségére, amelyik megvalósítja azokat a komplex feladatokat amelyek a szobák bebútorozásából, a falak bevonásából és a járulékos kiegészítők felszereléséből adódnak. A berendezett termek tematikája: I. terem - Könyvtár, II. terem - Előszoba, III. terem - Dohányzó és kártyaszoba, IV. terem - Bálterem, V. terem - Előszoba, VI. terem - Ebédlő, VII. terem - Budoir, VIII. terem - Hálószoba, IX. terem - Előszoba és fürdőszoba, X. terem - Zeneterem.

A projektcsapat feladata elkészíteni a kiállítás tervezetét és összeállítani a közbeszerzésre kiírt tenderfüzeteket. A kiállításhoz képanyag és magyarázó szövegek valamint audio-vizuális tárlatvazetés is készül. A tárlat kialakítása magába foglalja a belső berendezést, a panókat, vitrineket és a kiállítási felszereléseket, a hangos tárlatvezetést és az IT conex felszerelés beépítését, a biztonsági felszerelés kialakítását és a betörés és a tűzvédelmi felszerelést is.

 

Az megismertetés és a turisztikai népszerűsítés


A projekt keretein belül különböző tevékenységek fogják majd a kiállításokat és a két helység kultúrkincseit bemutatni és népszerűsíteni: Web oldal, nyomtatott katalógus, multimédiás DVD. A Web oldal bemutatja majd a kiállítást, a két településnek és könyékének történetét és fontosabb turisztikai látnivalóit. A DVD több nyelven is kivitelezésre kerül és egy virtuális tárlatvezetést foglal majd magába a két kiállítás anyagáról. A többnyelvű ismertető füzet pedig a régió kulturális turizmusának a népszerűsítését irányozza elő, így tartalmazza majd a két műemléképület és a kiállítások bemutatását valamint a két település közötti képzeletbeli útvonal fontosabb építészeti örökségének a bemutatását. A két kiállítás megnyitójával egyidejüleg kerül sor majd a promóciós anyagok bemutatására is. Az eseményre a sajtó, a helyi hatóságok, a civil társaságok és a turisztikai információs irodák részvételével kerül sor.

 

Eredmények

 

Kiállítások a nagykárolyi Károlyi kastélyban

Kiállítások a szabolcsi Mudrány kúriában

Audio-vizuális tárlatvezetés

Több nyelvű Web oldal

Virtuális utazás bemutatása DVD-n

A kulturális turizmust népszerűsítő füzet

 


Play   Stop   1  of 4 photos
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.