Despre proiectul Castellum

Despre proiectul „Castellum- Organizarea expoziţiilor interactive în castelul din Carei şi în conacul din Szabolcs şi promovarea acestora în contextul turismului transfrontalier"

 

Proiectul Castellum s-a născut pe baza colaborării de mai multe decenii între Muzeul Județean Satu Mare și Direcția Muzeelor din Județul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Proiectul își propune realizarea unor expoziții de interioare istorice și de istorie locală în două clădiri, conacul Mudrány din Szabolcs (Ungaria) și castelul Károlyi din Carei (România), ambele monumente de importanță națională. Pe lângă amenajarea propriu-zisă, obiectivul mai larg al proiectului Castellum constă în integrarea expoziţiilor şi a celor două monumente în circuitul turistic al regiunii, prin realizarea mai multor materiale informative și promoționale, destinate amatorilor de turism cultural.

 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Prioritatea nr. 2: Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă; Domeniul major de de intervenţie nr. 2.1: Sprijinire a cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor Acţiunea nr. 2.1.3. Dezvoltarea turismului

 

Parteneri

- Muzeul Judeţean Satu Mare

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága (Direcţia Muzeelor din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg)

 

Durata de implementare: 18 luni. Proiectul a fost început în decembrie 2009 și sa terminat în mai 2011.

 

Valoarea proiectului: 1.010.231 euro, din care finanțarea Uniunii Europene, prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 858.696,35 euro. Bugetul partenerului din România (Muzeul Județean Satu Mare) este de 796.731 euro. Avansarea cheltuielilor și a partea de co-finanțare proprie este asigurată de Consiliul Județean Satu Mare

 

Obiectiv general al programului

Dezvoltarea şi facilitarea cooperării în regiunea transfrontalieră în vederea apropierii oamenilor, comunităţilor şi actorilor economici prin promovarea valorilor şi avantajelor specifice zonei de graniţă.

 

Obiective specifice ale programului

Întărirea coeziunii sociale şi economice prin dezvoltarea turismului transfrontalier, a contactelor inter-instituţionale şi ale specialiştilor în domeniul patrimoniului cultural. Întărirea coerenţei sociale şi culturale la nivelul persoanelor şi al comunităţilor, prin valorificarea şi promovarea comună a patrimoniului cultural.

 

Grupul ţintă a proiectului:

Populaţia municipiului Carei și a județului Satu Mare

Populaţia localităţii Szabolcs și a județului Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vizitatorii celor două muzee, turişti

 

Activităţile principale ale proiectului:


Organizare de expoziţii


Muzeul Municipal Carei funcţionează din anul 1958. Din 1968 este secţie a Muzeului Judeţean Satu Mare, fiind amplasat în castelul Karolyi, monument arhitectural situat în centrul oraşului Carei. Expoziţia permanentă a Muzeului din Carei ocupa 10 săli amplasate la etajul I al castelului, cuprinzând două module expoziţionale: arheologie şi ştiinţele naturii. În anul 2008, Primăria municipiului Carei, în parteneriat cu Primăria Oraşului Ardud a iniţiat proiectul intitulat „Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord - Castelul Karoyi din Carei, castelul (cetatea) Karolyi din Ardud", care vizează restaurarea celor mai semnificative monumente din cele două localităţi. Odată cu începerea lucrărilor de restaurare la castelul din Carei, expoziţia permanentă a fost desfiinţată, iar instituţiile care funcţionau aici, inclusiv cea muzeală, au fost mutate într-o altă locaţie pe perioada restaurării.

Concomitent cu restaurarea castelului-monument, Muzeul Judeţean Satu Mare, în parteneriat cu Muzeul Josa Andras din Nyiregyhaza (Ungaria) a iniţiat proiectul „Castellum - Organizarea expoziţiilor interactive în Castelul din Carei şi în Conacul din Szabolcs şi promovarea acestora în contextul turismului transfrontalier", în vederea reorganizării expoziţiei permanente în castelul din Carei. Noua expoziţie se doreşte a fi una modernă, bazată pe un concept care înglobează cele mai semnificative necesităţi şi constrângeri ale comunităţii locale, dar şi o viziune pe termen lung în direcţia dezvoltării turistice a Careiului. Expoziţia va cuprinde două părţi distincte: reamenajarea de interioare istorice, pentru care au fost alocate 10 săli la etajul I al clădirii şi expoziţia tematică axată pe istoria locală, care va fi organizată în trei săli, împreună cu coridorul de serviciu, situate la parterul castelului.

Pentru expoziţia pemanentă de la parterul clădirii se propune următoarele teme de expunere: istoria orașului Carei, meșteșuguri tradiționale, istorie ecleziastică și vestigii arheologice descoperite în zona Careiului. Alegerea temelor se bazează în primul rând pe necesitatea exprimată a comunităţii locale de a beneficia de un muzeu axat pe specificul local, care să joace rolul unui muzeu orăşenesc. Din acest motiv, expoziţia trebuie să cuprindă aspectele regionale cele mai importante, să fie capabilă să exprime şi să sugereze caracteristicile proprii zonei, integrate într-un cadru mai amplu de dezvoltare şi influenţe istorice.

Acţiunea cea mai importantă în cadrul proiectului este organizarea unei expoziţii interactive, în cele zece săli de pe etajul I al castelului, care vor prezenta reconstituirile de interioare ce redau atmosfera istorică a castelului. Pentru realizarea acestor amenajări este necesar apelul la o firmă specializată, care poate să demareze activităţile complexe ce ţin de mobilarea sălilor, îmbrăcarea pereţilor şi echiparea cu accesorii necesare. Tematica sălilor amenajate va fi după cum urmează: Sala I - Bibliotecă, Sala II - Antreu, Sala III - Camera de relaxare și jocuri, Sala IV - Salon de bal, Sala V - Antecameră, Sala VI - Sufragerie, Sala VII - Budoir, Sala VIII - Dormitor, Sala IX - Antecameră și toaletă, Sala X - Sala de muzică.

Echipa de proiect elaborează conceptele expoziţiilor și întocmește caietele de sarcini pentru procedurile de achiziţie publică. Vor fi realizate materialele ilustrative, textele explicative şi materialul pentru ghidajul audio-vizual. Amenajarea expoziţiilor include amenajările interioare; realizări de panouri, vitrine şi instalaţii expoziţionale; realizarea ghidajului sonor şi instalarea echipamentului IT conex; servicii de dezvoltare a bazei de software al turului virtual şi instalarea echipamentului IT conex; montarea sistemelor de securitate și supraveghere de antiefracție și antiincendiu.

 

Activităţi de diseminare şi promovare turistică


În cadrul proiectului vor fi realizate activităţi de diseminare şi promovare ale expozițiilor și altor valori patrimoniale din cele două localități: pagină web, tipărire broşură, DVD multimedia. Pagina web va prezenta expoziţiile realizate, istoria celor două localități şi obiectivele de interes turistic din cele două localităţi şi din împrejurimi. DVD-urile vor fi realizate în mai multe limbi și vor prezenta turul virtual al celor două expoziţii. Broşura multilingvă tipărită va avea rolul de a promova turismul cultural în această regiune, în acest sens, vor prezenta cele două clădiri monument și expoziţiile organizate, împreună cu alte monumente arhitecturale mai importante pe o rută turistică imaginară dintre cele două localităţi. Vernisarea expozițiilor în cele două locații va fi legată de lansarea materialelor promoţionale, evenimentul fiind organizat cu invitarea reprezentanţilor mass-mediei, a autorităţilor locale, a societăţii civile şi a birourilor de informare turistică.

 

 

Rezultate:

- expoziţii în castelul Karolyi, Carei

- expoziţii în conacul Mudranyi, Szabolcs

- ghidaj audio-video

- pagină web multilingvă

- DVD cu tur virtual

- broşură pentru promovarea turismului cultural

 

 


Play   Stop   1  of 4 photos
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.