Érkávás

A község az Érmelléken, a Nagykároly és Tasnád közötti DN1F jelzésű úton található. Távolsága a megyeszékhelytől 51 km, Nagykárolytól 15 km, míg Tasnádtól 9 km. Lakossága 2002-ben 2539 fő volt, amelyből 54,7% román, 40,68% magyar és 4,56% rroma nemzetiségű. A község települései: Érkávás (714 lakos) községközpont, Gencs (1217 lakos), Illéd (125 lakos), Ady Endre (Érmindszent, 177 lakos), Érhatvan (193 lakos) és Újtanya (113 lakos). A község a Nagykároly és Érmellék vidéki kistérségi társulás tagja.

A községközpont első említése 1215-ből származik. A középkor folyamán a legfontosabb birtokosai a Kávási és a Szántói Becski család. A 16. századtól kezdődően a falu határának legnagyobb részét a Károlyi család birtokolta. A 17. században egy tatár betörés pusztította el, amelynek a falu papja is áldozatul esett. Az 1882-ben épült ortodox templomot az Istenszülő születésének szentelték. Református temploma 1824-ben épült egy korábbi fatemplom helyére. A görög katolikus templom viszonylag új, 2000 után szentelték fel. A település központjában egy világháborús emlékmű is áll. Érkáváson született Aurel Popp (1879-1960) festő, Szatmár megye egyik legismertebb képzőművésze. Szülőházát emléktábla jelzi és műemléki védettséget élvez. A falu másik híres szülötte Gheorghe Filip ügyvéd, politikus, aki vagyonát a román nemzet felemelkedésére ajánlotta fel.

 

Újtanya település Érkávás része volt, csak 1954-ben vált önállóvá. A Három Főpapnak szentelt ortodox temploma 1975-ben épült.

 

Illéd első írásos említése 1205-ből származik. Hasonlóan a környék más településeihez, a közép- és újkor folyamán e települést is kisnemesek lakták. Szt. Mihály és Gábriel arkangyaloknak szentelt ortodox temploma a régi iskolaépület átalakítása után nyerte el mai formáját 1975-ben.


Play   Stop   1  of 4 photos
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.