Mezőpetri

A község Szatmárnémetitől 53 km-re dél-nyugatra fekszik, a Nagykárolyi Homokhát és az Érmellék találkozásánál. A legközelebbi várostól Nagykárolytól 12 km-re található, az E671-es (DN19) főúton. Az 1683 lakosú közigazgatási egység két települést foglal magába, a községközpont Mezőpetrit és a hozzá tartozó Kisdengeleget. A 2002-es népszámláláskor, a lakosság 47,32% magyar, 31,49% német 11,82% románnak vallotta magát. A község tagja a Nagykároly Környéki Községek Egyesületének.

Mezőpetri 1316-ból származik „Mezeu Petri" formában. A Kaplony nemzetség birtoka volt, leszármazottaik a Károlyiak és a rokon Vadai család a legfontosabb tulajdonosok a középkor folyamán. Mezőpetri a Nagyváradra vezető út mentén feküdt, ezért gyakran esett az átvonuló török, kuruc, labanc hadak prédájául. A Rákóczi féle szabadságharc végén a falu szinte teljesen elnéptelenedett. Ezért Károlyi Sándor 1740-ben sváb családokat költöztetett ide. A 19. század során több természeti csapás érte a falut: az 1834-es földrengés után, 1875-ben nagy tűzvész pusztított a faluban.

A falut a 20. század sem kímélte. 1945 januárjában több mint 200 embert hurcoltak el a faluból, közülük többen soha nem tértek vissza. A sváb népesség száma a kommunizmus idején a kivándorlások miatt jelentősen lecsökkent, mára ez a folyamat megállt. Az innen elszármazottak legtöbben megtartották házaikat a faluban, és a nyári időszakban visszatérnek ide hosszabb-rövidebb időre.

A település legfontosabb foglalkoztatási ágazata a mezőgazdaság, prosperáló mezőgazdasági társulása egyaránt foglalkozik növénytermesztéssel és állattenyésztéssel. Ezen kívül működik itt több kisebb kereskedelmi és vendéglátó-ipari egység is, valamint a TeleFormer regionális oktatóközpont, melyet a szatmárnémeti Crest civil szervezettel közösen hoztak létre, és továbbképzések lebonyolítására nyújt lehetőséget.

Az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt római katolikus templom 1786-ban épült. Az 1834-es földrengéskor jelentős károkat szenvedett, tornya a templomhajóra zuhant. 1875-ben a templom leégett, ezután jelentős felújításra szorult. A református templomot 1876-ban építették, majd többször felújították szorult. Az 1993-ban létesített tájház Mezőpetri sváb kultúráját mutatja be. A gyűjteménynek helyt adó épület 1881-ben épült, a hozzá tartozó melléképületekkel, belső berendezéssel és a kiállított eszközökkel a helyiek 19. század végi, 20. század eleji mindennapjait elevenítik fel. Mezőpetri híres szülötte a nagy tudású nyelvész, Vonház István (1881-1945), aki behatóan foglalkozott a szatmári német telepítés történetével. Emlékére a községháza előtti parkban oszlopot állítottak.

Kisdengeleg mindössze 268 lakossal rendelkezett 2002-ben. A falu egy Besenyődnek nevezett helyen alakult. Ezt a nevet őrzi a település német neve (Beschend). Jelenlegi név 1913-ban szerepelt először, az Érendréd községhez tartozó Érdengeleghez kapcsolódik, mivel ehhez a településhez tartozott az 1950-es évekig. 1938-1943 között épült a Szent Vendel tiszteletére szentelt római katolikus templom. Előtte az 1872-ben épült kápolnában miséztek.Play   Stop   1  of 5 photos
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.